Blog

Hoe kan een traumatische ervaring o.a. ‘Covid19/21’ invloed hebben op ons fysieke lichaam?

cyclus

Wat is een trauma? Wat is een PTSS of PostTraumatische StressStoornis?

We spreken van een trauma bij een lichamelijke verwonding na bijvoorbeeld een ongeluk en/of bij een psychische verwonding na een schokkende gebeurtenis, waardoor blijvende psychische problemen kunnen ontstaan. Bij een trauma gaat het dus om herinneringen aan die schokkende gebeurtenis(sen) en ervaring(en) die zich vaak blijven opdringen. Men spreekt dan van een posttraumatische stressstoornis. Deze ontstaat als gevolg van die ernstige stressgevende situatie waarbij sprake is van een gevoel van bedreiging van het eigen leven of van de lichamelijk integriteit.

Een bepaalde situatie shockeert je en wordt ervaren als traumatisch. Dit kan na een eenmalige gebeurtenis of na meerdere malen eenzelfde of gelijkaardige ervaring te hebben meegemaakt. We spreken van een enkelvoudig trauma bij een probleem na een nare ervaring, zoals een ongeval, een brand, een aanranding, pesterijen of dergelijke. Bij meerdere, zich herhalende nare ervaringen gedurende langere tijd spreken we van een meervoudig trauma, zoals bij een herhaaldelijk seksueel misbruik, steeds niet geloofd worden of bij veelvuldige pesterijen.

Een traumatische gebeurtenis shockeert, slaat in en wordt vaak – ook onbewust – verzwegen. Zo worden misbruik en aanrandingen dikwijls heel diep weggestopt in een enveloppe, in een schuifje diep in ons onderbewustzijn. Om te overleven of gewoon om verder te kunnen, lijkt dit noodzakelijk en de enige mogelijkheid. Op het moment dat men alles uit tegen de dader, of wanneer de dader overlijdt, kan het trauma uitzuiveren. Dan vertoont ons lichaam vaak een lichamelijke klacht.

Deze kan bijvoorbeeld te maken hebben met jouw vrouwelijkheid, zoals met de ‘borsten of baarmoeder’. Elke schokervaring beïnvloedt immers jouw fysieke, emotionele en mentale lichaam. Hoe kan jij jouw gezondheid opnieuw opeisen? Hoe los je dit dan op?. Dit komt pas later aan bod want eerst dien je te begrijpen hoe de natuurwetten voor zich werken.

Leef jij bijvoorbeeld samen met een tamelijk dominante partner? Zit deze je steeds op de hielen, almaar veroordelend naar hoe jij iets doet, naar hoe jij je kleedt, hoe jij je gedraagt? Door een dergelijke situatie ga jij steeds op de toppen van jouw tenen lopen. Je ervaart continu een grote hoeveelheid stress want je bent voortdurend enorm alert. Bovendien mag niemand anders dit weten, want wat dan weer? Je voelt vooral een grote minderwaardigheid naar jezelf toe, want jij bent niet goed zoals je bent. Je voelt je niet goed genoeg.

Van zodra deze persoon uit jouw leven verdwijnt – door een scheiding of een loslatingsproces -, kan een uitzuiveringsproces beginnen. Dit kan draaien om een eigenwaardeconflict, hetgeen in ernstige gevallen inwerkt op het botweefsel. In minder ernstige gevallen kan dit eigenwaardeconflict slaan op jouw lymfeklieren. Zo hebben heel wat oudere vrouwen last van dikke voeten omdat hun lymfeklieren niet meer zo goed meer werken.

Vroeger werden vrouwen als de mindere gezien en moesten ze onderdanig handelen. Dit zou wel eens om een licht eigenwaardeconflict kunnen draaien, hetgeen uitgezuiverd wordt na het overlijden van de partner of het wegvallen van de persoon die haar onderdrukte. Bij een territorium-ergernisconflict bijvoorbeeld is er vaak agressie in het spel, zowel eigen agressie als agressie van een tegenstander. Nemen we als voorbeeld een politieman met pensioen. Deze kan al langere tijd gal-leverklachten ondervinden, wat stamt uit zijn rechtvaardigheidsgevoel als politieagent. Wanneer hij op een gegeven moment verneemt dat zijn zus een som geld van de erfenis van zijn ouders verduisterd heeft, loopt de emmer over en breekt hij met zijn zus. Korte tijd later krijgt hij een galcrisis. Dit staat voor het uitzuiveringsproces van de stress- en ergernisperiode.

Men kan eveneens duizeligheid ervaren bijvoorbeeld door een valconflict. Men hoort of ziet iemand vallen of men valt zelf. Door een welbepaald probleem verliest men letterlijk de grond onder de voeten. Na de coronacrisis komt een economische crisis! Een man van 35 jaar met een laag inkomen kan maar net rondkomen om de huur en zijn maandelijkse kosten te betalen. Uit angst in de toekomst niet te kunnen rondkomen, staat hij onder enorme stress en krijgt last van extreme duizeligheid. Hij ziet letterlijk de grond onder zijn voeten verdwijnen.

Natuurlijk kan dit ook andere oorzaken hebben, zoals vergiftiging door drugs of medicatie waar men niet tegen kan, of nog andere oorzaken. Je kan bijvoorbeeld bedrogen worden door jouw partner. Natuurlijk schrik je daar ongelooflijk hard van. Toch vertel je dit aan niemand. Je verzwijgt het hele verhaal. Gelukkig kiest hij na enkele moeilijke maanden toch voor jou. Je bent blij en opgelucht tegelijkertijd. Je voelt nog wat wantrouwen maar dat is normaal, niet? Enige tijd later constateer jij als rechtshandige persoon, een gezwel in jouw rechterborst. Vanuit de vijf natuurwetten zou dit weleens een uitzuiveringsproces van jouw opgelopen trauma kunnen zijn. Door een relatief korte stressperiode zou het gezwel minder ernstig kunnen uitvallen. Duurt de stressvolle periode enkele jaren, dan zou dit wel eens ernstigere gevolgen kunnen hebben.

Voor elke lichamelijke klacht heeft men een welbepaald licht of zwaar trauma opgelopen. Elk schokkend voorval slaat op een welbepaalde plaats in het lichaam in en wordt uitgezuiverd door de lichamelijke klacht.

Cyclus van de natuur!

cyclus

 1. We zijn gezond;
 2. Plots worden we op het verkeerde been gezet door een traumatische ervaring;
 3. We denken slechts aan deze ene gebeurtenis en trachten die met alle kracht los te laten;
 4. Op een gegeven moment lukt het ons om dit conflict op te lossen;
 5. De stressperiode is nu voorbij, maar eist een lichamelijke tol. We worden ziek;
 6. Op het hoogtepunt van de genezing zijn de symptomen het meest intens;
 7. Het ergste is geleden. Nu kan het lichaam zichzelf herstellen;
 8. We zijn opnieuw gezond en zijn zelfs sterker dan voorheen, een ervaring rijker;
 9. Een nieuw avontuur wacht op ons…..
 10. Vertrouw op de cyclus van de natuur!

Het is belangrijk om eerst en vooral de cyclus van de natuur te begrijpen, ervaren en erop te vertrouwen, zodat je ook het lichaam de tijd kan geven om zijn zelfgenezingsproces te activeren. 

Wat kan je ondertussen doen om het zelfgenezingsproces te bevorderen?

 • Je kan natuurlijke ondersteuningsmiddelen nemen;
 • Bach Bloemen Remedies kunnen jouw emoties in balans brengen;
 • Bovendien kan je energetische helingsbehandelingen toepassen of ondergaan zoals ‘Energy-flow®, Access Bars®
 • Je frequentietherapie laten werken, zoals met Healy. Healy is een medische toestel dat gebaseerd is op frequentietherapie;
 • In extreem ernstige gevallen kan je chirurgische ingrepen ondergaan,  dit in samenspraak met de specialist ter zake.

Stap uit je comfortzone en ga voor innerlijk rust.

Scroll naar boven