Durf te leven vanuit je authenticiteit, vanuit je kernkwaliteiten en vermijd je valkuilen!

Human Design is een krachtig systeem, een synthese van oude en nieuwe kennis: hedendaagse wetenschappen (kwantumfysica, biologie en genetica) en de grote esoterische systemen (astrologie, I-Ching, Kaballah en het chakra systeem). Het is een blauwdruk van wie je werkelijk bent. Het laat zien hoe uniek je bent en het geeft een specifieke, gedetailleerde kennis over jezelf met betrekking tot je persoonlijkheidsstructuur, je kwetsbaarheden, valkuilen, sterke punten en natuurlijk je krachtige talenten. Laat het een experiment wezen?

manifestor
rave

Human Design

Hoe kan jij kennis maken met je talenten?

Waar liggen mijn sterke en zwakke punten? Op welke manier ben ik geconditioneerd zowel door de geboorte, als door mijn ouders of mijn omgeving? Hoe ga ik met frustratie en weerstand om? Waarom voel ik me in sommige situaties emotioneel of mentaal onder druk gezet?

Wat kan Human Design betekenen voor jou?

Human Design is een praktijkgericht systeem, dat je een kader biedt voor het begrijpen van je uniek zijn. Het vormt een basis voor je persoonlijke ontwikkeling en transformatie, tijdens de verschillende fasen in je leven. Je krijgt meer inzichten in je talenten. Wat is mijn doel in het leven? Welke richting is voor mij de juiste? Hoe verloopt mijn interactie met mijn omgeving? Mijn familie? Mijn kinderen? Enz…

Hoe werkt jouw besluitvormingstool?

Het meest waardevolle wat Human Design biedt, is een besluitvormingsstrategie die echt werkt voor jouw unieke blauwdruk. Als je weet welke beslissingen goed voor je zijn, dan sta je in je eigen kracht. Human Design biedt je de mogelijkheid je unieke navigatiesysteem te ontdekken.

Wat kunnen verhelderende inzichten jou brengen? 

Hoe kan jij jezelf door inzicht onvoorwaardelijk liefhebben? Het verschaft inzicht in de wijze waarop jij het beste kunt functioneren in het leven, waar je anderen beïnvloedt en hen uitdaagt en waar je onder druk staat en geconditioneerd wordt door anderen. Door dit inzicht kun je jezelf ten volle leren aanvaarden en waarderen en dus van jezelf gaan houden. Inzichten in de eigen blauwdruk kunnen doorslaggevend zijn in het oplossen van problemen, blokkades of moeilijkheden in je persoonlijke of professionele leven.

Hoe kan jij leren handelen vanuit je kracht in plaats vanuit je conditioneringen en valkuilen?

Na een éénmalig coachinggesprek plus uitschrijving ben je al handig opweg.
Consult (1,5 uur) plus uitschrijving – €135
Consult (1,5 uur) zonder uitschrijving – €90
Consult (1 uur) – €60

Wens jij je 'werkelijk authentieke IK' te ontdekken, maak dan een afspraak voor een gedetaileerde uitleg

Je chart kan je hier alvast gratis downloaden en een korte algemene uitleg van elk type vind je onderaan.

Generator

Heeft de Sacrale motor, de meest krachtige motor in het Human Design Systeem. Dit geeft constante energie. Deze motor slaat iedere morgen aan en draait de hele dag door tot hij ’s avonds afslaat. De Generator is hier om werk te doen. Dat kan werk zijn met de handen of creatief werk, want er is genoeg energie voorhanden om lange perioden achter elkaar te werken. De motor slaat iedere avond af en wordt ’s nachts weer opgeladen om weer aan een nieuwe dag te kunnen beginnen. De motor heeft een bepaalde mate van fysieke activiteit nodig om ervoor te zorgen dat de energie ’s avonds opgebrand is, anders kan hij ’s nachts rusteloos zijn. Dit kan zorgen voor vaak wakker worden en dit kan het proces van opladen onderbreken. Voor de Generator zijn veel soorten werk geschikt, het is belangrijk voor hem werk te vinden dat inspirerend is.

Projector

De Projector is hier om te managen, te gidsen, richting te geven en te leiden. Hij is hier om gedachten, ideeën, patronen, oplossingen en inspiratie te projecteren. Net als een film of overhead projector wordt deze energie naar buiten uitgestraald in de maatschappij en het universum. Zij verlicht de weg naar een meer georganiseerde of betere manier om dingen te doen. De Projector heeft geen sacrale motor, dus zijn energie is niet voortdurend beschikbaar voor werk over een lange tijdsperiode. De Projector moet rusten en pauzes nemen. Het is het beste voor de Projector om een flexibel werkrooster te hebben dat die nodige rust, en misschien zelfs een middagslaapje, mogelijk maakt. De Projector moet een half uur voordat hij wil slapen naar bed gaan, zodat hij de sacrale energie die hij gedurende de dag heeft opgepikt en versterkt kan ontladen.

Manifestor

De Manifestor is hier om te creëren, initiatief te nemen en te manifesteren. De manifesterende energie is snel en stroomt naar het Keelcentrum via een of meerdere kanalen die komen uit een of meerdere motorcentra in het design. Het Keelcentrum heeft alles te maken met de creatieve en initiërende expressie. De Manifestor gebruikt deze energie om kansen te scheppen voor zichzelf en anderen. Als gemeenschap zijn wij afhankelijk van de Manifestors om dingen in gang te zetten of te starten. Zijn ze eenmaal gestart, dan is het aan de andere types, Manifesterende Generators, Generators, Projectors en Reflectors om hier in te stappen en mee te helpen om de creatie van de Manifestor verder vorm te geven.

Reflector

De Reflector is een spiegel voor de energieën en acties binnen de gemeenschap. Een Reflector heeft geen gedefinieerde centra. Alle centra in de kaart zijn wit. Zij zijn als kristallen, in staat om de energieën die hen omgeven te vergroten en te weerspiegelen. Reflectors kunnen heel gevoelig zijn voor hun omgeving. Reflectors hebben geen constante energie. Omwille van hun open design worden zij heel erg beïnvloed door de cyclus van de maan, die via transit in 28 dagen achtereenvolgens alle poorten in hun design energetisch beïnvloedt.

Stap uit je comfortzone en ga voor innerlijk rust.

Scroll naar boven